Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό κατάστημα στην Κάτω Τιθορέα την 15-03-2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00.