Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό κατάστημα στην Κάτω Τιθορέα την 22-12-2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:30