Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό κατάστημα στην Κάτω Τιθορέα την 1-7-2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00.