Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο δημοτικό Κατάστημα στην Κάτω Τιθορέα την 16η Οκτωβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9:00