Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο δημοτικό Κατάστημα στην Κάτω Τιθορέα την 3η Αυγούστου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00