Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο δημοτικό Κατάστημα στην Κάτω Τιθορέα την 17η Ιουλίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00