Τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στο δημοτικό Κατάστημα στην Κάτω Τιθορέα την 25η Αυγούστου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:30