Τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στο Δημοτικό Κατάστημα στην Κάτω Τιθορέα την 24η Νοεμβρίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 μ.μ.