Τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στο Δημοτικό Κατάστημα στην Κάτω Τιθορέα την 16η Οκτωβρίου 2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 μ.μ