Τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στο Δημοτικό Κατάστημα στην Κάτω Τιθορέα την 25η Αυγούστου 2014