Τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στο Δημοτικό Κατάστημα στην Κάτω Τιθορέα την 7η Ιουλίου 2014