Τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 7/06/2013