Τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα γίνει στο δημοτικό Κατάστημα στην Κάτω Τιθορέα την 4η Aπριλίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00