Τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα γίνει στο δημοτικό Κατάστημα στην Κάτω Τιθορέα την 1η Δεκεμβρίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 9:30