Τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα γίνει στο Δημοτικό κατάστημα στην Κάτω Τιθορέα την 21-11 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00.