Τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα γίνει στο Δημοτικό κατάστημα στην Κάτω Τιθορέα την 10-10 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30.