Τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα γίνει στο Δημοτικό κατάστημα στην Κάτω Τιθορέα την 7η Ιουνίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:30.