Τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα γίνει στο δημοτικό Κατάστημα στην Κάτω Τιθορέα την 3η Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00