Τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα γίνει στο δημοτικό Κατάστημα στην Κάτω Τιθορέα την 19η Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00