Τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα γίνει στο δημοτικό Κατάστημα στην Κάτω Τιθορέα την 6η Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00