Τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Διαβούλευσης στις 26/11/2013