Τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό κατάστημα στην Κάτω Τιθορέα την 22-04-2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 08:30’