Τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό κατάστημα στην Κάτω Τιθορέα την 27-05-2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00’