Τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης στις 9-11-2012