Τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης στην Κάτω Τιθορέα στις 5-9-2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.00