Τακτική συνεδρίαση με Τηλεδιάσκεψη του Δημοτικού Συμβουλίου Αμφίκλειας – Ελάτειας, την 24η Μαΐου 2021 ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 9:00 μμ.