Τακτική μέσω τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμφίκλειας – Ελάτειας, την 30η Οκτωβρίου 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 7:00 μμ