Τακτική μέσω τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει την 24η Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:30