Τακτική μέσω τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει την 20η Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:30