Τακτική μέσω τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει την 19 η Απριλίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.30’