Τακτική μέσω τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει την 15η Απριλίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00.