Τακτική μέσω τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει την 11η Νοεμβρίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00.