Τακτική μέσω τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει την 11η Ιουνίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00’