Τακτική μέσω τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο δημοτικό Κατάστημα στην Κάτω Τιθορέα την 21η Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00