Τακτική μέσω τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα γίνει την 20η Οκτωβρίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00