Τακτική ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 06/04/2013