Τακτική Ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμφίκλειας – Ελάτειας, στο Δημοτικό Κατάστημα Κάτω Τιθορέας την 16η Ιανουαρίου 2023 ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 6:00 μμ.