Τακτική διά περιφοράς συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ή τηλεφώνου την 7η Ιουνίου 2021 ημέρα Δευτέρα με ώρα έναρξης την 11:00 και λήξη την 12:00