ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΤΜΟΤ ΣΤΗΝ ΤΙΘΟΡΕΑ ΜΕ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΒΡΑΔΙΕΣ