Συνεδρίαση του Τοπικού Συμβουλίου την Δευτέρα 12-1-2015 και ώρα 11:00 πμ. στο Κατάστημα της Τοπικής Κοινότητας Ζελίου