Συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής στο δημοτικό κατάστημα στην Κάτω Τιθορέα στις 27/03/2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13: 30