Συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής στις 22/03/2013