Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης στις 09/09/2013