Συνάντηση - ενημέρωση του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Αμφίκλειας –Ελάτειας την Τρίτη 20-01-2015 και ώρα 18:00 μ.μ.