Ψήφισμα διαμαρτυρίας για την συγκοινωνιακή απομόνωση της περιοχής μας.