Ψήφισμα διαμαρτυρίας για την μετακίνηση ιατρών πρωτοβάθμιας υγείας προκειμένου να εκτελούν εφημερίες στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας.