Προσωρινά αποτελέσματα πρόσληψης πτυχιούχων φυσικής αγωγής στα προγράμματα άθληση για όλους.