Πρόσκληση του Τοπικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αγ. Μαρίνας στις 02/05/2012