Πρόσκληση σύγκλησης Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου την Τρίτη 09-07-2013