Πρόσκληση για την 6η Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αμφίκλειας στις 10 Ιουνίου 2015.